20. 12. 2011

Rolf Lassgård: ”Det livet ska också gestaltas”

  – Om jag kommer att vara aktiv som skådespelare när jag är 75? Ja, det är inget som jag har i mina planer just nu, men jag ser ju möjligheten. Nej, jag...

Read More →