04. 12. 2012

Burning Beauty: David LaChapelle på Fotografiska – en barock upplevelse

Den 30 november öppnade Fotografiska i Stockholm ”Burning Beauty” som är museets – och David LaChapelles – största utställning hitintills. Titel är lånad från en sonett av konstnären Michelangelo och utställningen omfattar totalt...

Read More →