13. 10. 2011

Svenskt Tenn i Paris

  Det är nästan synd att kalla det regelrätt utställning, men ändå – de rum där Svenskt Tenns föremål är utställda på Svenska institutet i Paris ger en klar bild av just det...

Read More →