15. 01. 2014

Marie Göranzon: ”Viktigast är mötet med publiken”

Teaterlivet är blodigt allvar med en ständig kniv på strupen när man som skådespelare ska göra entré på scenen. – Det är på liv och död. Det förstår man när man hållit på...

Read More →