10. 03. 2013

Lore – en historia med få ljusglimtar

Krigets fasor med utgångspunkt från judarnas lidande under andra världskriget är ett tema som ofta återkommer i bok och filmform. I Lore är perspektivet motsatt. Det är våren 1945 i krigets slutskede, och...

Read More →