14. 12. 2011

Kerstin Ekman: Grand final i skojarbranschen

  ”Litteratur lever av litteratur, fattar du inte det? Kommer av sånt som är skrivet, berättat, kommer av det som är läst!” Orden är Babba Anderssons, men kanske är de egentligen Kerstin Ekmans...

Read More →