29. 10. 2012

Speak Truth To Power – Röster ur mörkret

”Speak truth to power” är ett projekt som drivs av Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights. Syftet är att försvara de mänskliga rättigheterna genom att påverka regeringar, organisationer och privatpersoner...

Read More →